روغن سبوس برنج
برای استفاده از مواد غذایی شده است به صورت تجاری در ایالات متحده آمریکا RITO از سال 1994 تولید می شود. با وجود شباهت ها خود را به سایر روغن های نباتی رایج ، برنج روغن سبوس چند خواص منحصر به فرد ارائه می دهد که آن را بسیار جالب را به عنوان روغن تخصص در بازار. این مهره - بسیار جذاب مانند عطر و طعم و یک بار با استخراج بسیار خوب سرخ زندگی با ثبات است. اما شاید قابل توجه ترین ویژگی آن سطح بالا در آن از قطعات با ارزش nutraceutical مانند گاما - oryzanol و tocotrienols است.

ساختار دانه برنج در Fig.1 نشان داده شده است. کسر سبوس ، که شامل نطفه یا رویان در عملیات فرز ترین تجاری ، نشان دهنده تنها در حدود 8 درصد وزن برنج ، اما حاوی حدود سه چهارم از کل نفت (Juliano و Bechtel ، 1985 ؛ لو و Luh ، 1991). شامل حدود 15-20 ٪ روغن (کلی همان میزان دانه های سویا) ، سبوس برنج را بصورت تجاری برای استخراج نفت عملی.